Výsledky predchádzajúcich majstrovstiev

Predchádzajúce majstrovstvá

 • MS 2010, Nemecko: 1. Česko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Nemecko, 5. Švajčiarsko, 6. Fínsko, 7. Kanada, 8. Dánsko, 9. Nórsko, 10. Bielorusko, 11. Lotyšsko, 12. Slovensko, 13. Spojené štáty, 14. Francúzsko, 15. Taliansko, 16. Kazachstan
 • MS 2009, Švajčiarsko: 1. Rusko, 2. Kanada, 3. Švédsko, 4. Spojené štáty, 5. Fínsko, 6. Bielorusko, 7. Česko, 8. Lotyšsko, 9. Švajčiarsko, 10. Slovensko, 11. Nórsko, 12. Francúzsko, 13. Dánsko, 14. Rakúsko, 15. Nemecko, 16. Maďarsko
 • MS 2008, Kanada: 1. Rusko, 2. Kanada, 3. Fínsko, 4. Švédsko, 5. Česko, 6. Spojené štáty, 7. Švajčiarsko, 8. Nórsko, 9. Bielorusko, 10. Nemecko, 11. Lotyšsko, 12. Dánsko, 13. Slovensko, 14. Francúzsko, 15. Slovinsko, 16. Taliansko
 • MS 2007, Rusko: 1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Rusko, 6. Slovensko
 • MS 2006, Lotyšsko: 1. Švédsko, 2. Česko, 3. Fínsko, 4. Kanada, 5. Rusko, 6. Bielorusko, 7. USA, 8. Slovensko, 9. Švajčiarsko, 10. Lotyšsko, 11 .Nórsko, 12. Ukrajina, 13. Dánsko, 14. Taliansko, 15. Kazachstan, 16. Slovinsko
 • MS 2005, Rakúsko:1. Česko, 2. Kanada, 3. Rusko, 5. Slovensko
 • MS 2004, Česko: 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Spojené štáty, 4. Slovensko, 5. Česko, 6. Fínsko, 7. Švajčiarsko, 8. Lotyšsko, 9. Nemecko, 10. Rusko, 11. Rakúsko, 12. Dánsko, 13. Kazachstan, 14. Ukrajina, 15. Japonsko, 16. Francúzsko
 • MS 2003, Fínsko:1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Slovensko, 4. Česko, 5. Fínsko, 6. Rusko, 7. Nemecko, 8. Švajčiarsko, 9. Lotyšsko, 10. Rakúsko, 11. Dánsko, 12. Ukrajina, 13. Spojené štáty, 14. Bielorusko, 15. Slovinsko, 16. Japonsko
 • MS 2002, Švédsko:1. Slovensko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Fínsko, 5. Česko, 6. Kanada, 7. Spojené štáty, 8. Nemecko, 9. Ukrajina, 10. Švajčiarsko, 11. Lotyšsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Poľsko, 15. Taliansko, 16. japonsko
 • MS 2001, Nemecko: 1. Česko, 2. Fínsko, 3. Švédsko, 4. Spojené štáty, 5. Kanda, 6. Rusko, 7. Slovensko, 8. Nemecko, 9. Švajčiarsko, 10. Ukrajina, 11. Rakúsko, 12. Taliansko, 13. Lotyšsko, 14. Bielorusko, 15. Nórsko, 16. Japonsko
 • MS 2000, Rusko: 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Fínsko, 4. Kanada, 5. Spojené štáty, 6. Švajčiarsko, 7. Švédsko, 8. Lotyšsko, 9. Bielorusko, 10. Nórsko, 11. Rusko, 12. Taliansko, 13. Rakúsko, 14. Ukrajina, 15. Francúzsko, 16. Japonsko

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *